Gå till startsidan
Information om stiftelsen
Stiftelsens styrelse

 

 

Arvid Carlsson Fonden
SEB Institutioner & Stiftelser
405 04 Göteborg

BG 5300-3174
org.nr: 85 72 09-9854

Anslag ur fonden

Arvid Carlsson-fonden delar varje år ut ett eller två stora forskningsanslag – Arvid Carlsson-fondens stora pris för framstående forskning i Arvid Carlssons anda – till forskare som bedriver framgångsrik basal och/eller klinisk forskning avseende hjärnans signalämnen med syfte att förbättra behandlingen av psykiatriska och/eller neurologiska sjukdomar. Samtidigt utdelas ett eller flera mindre anslag till yngre forskare företrädesvis verksamma i Göteborg.

Stiftelsen identifierar själv värdiga mottagare – det förekommer således inget ansöknings- eller nomineringsförfarande.

2019

Arvid Carlsson-fonden delade 2019 ut sitt stora pris om 600.000 Kr för framstående forskning i Arvid Carlssons anda till Bo Söderpalm vid Göteborgs universitet för hans skickligt integrerade prekliniska och kliniska studier avseende inflytandet av centrala signalämnen på alkoholberoende med syfte att utveckla nya behandlingsmetoder för denna allvarliga sjukdom.

Arvid Carlsson-fonden utdelade samtidigt tre mindre anslag om 300.000 Kr vardera till Louise Adermark för hennes forskning kring nikotinberoende, Thomas Carlsson för hans studier med syfte att förbättra behandlingen av Parkinsons sjukdom och Elisabet Jerlhag för hennes forskning kring betydelsen av neuropeptider för hjärnans belöningssystem, alla tre vid Göteborgs universitet.

2020

Arvid Carlsson-fonden delade 2020 ut sitt stora pris om 700.000 Kr för framstående forskning i Arvid Carlssons anda till Per Svenningsson vid Karolinska Institutet för hans mycket innovativa prekliniska och kliniska studier avseende dels Parkinsons sjukdom, dels depression.

Arvid Carlsson-fonden delade samtidigt ut två mindre anslag om 400.000 Kr vardera till Karolina Skibicka för hennes studier av den centralnervösa regleringen av födointag och Lars Westberg för hans studier avseende inflytandet av oxytocin på beteende, båda vid Göteborgs universitet.

2021

Arvid Carlsson-fonden delade 2021 ut två stora pris om 700.000 Kr vardera för framstående forskning i Arvid Carlssons anda.
Det ena tilldelades Kjell Fuxe vid Karolinska Institutet för hans formidabla pionjärarbete inom läran om hjärnans nervtransmission, t ex med avseende på de monoaminerga neuronens utbredning, receptor-receptor-interaktioner, volymtransmission och utvecklandet av D2-agonister för kliniskt bruk.
Det andra tilldelades Lars Farde, också vid Karolinska Institutet, för hans banbrytande och innovativa användande av sofistikerad hjärnavbildningsteknik för att öka kunskapen om psykofarmakas verkningssätt och de psykiatriska sjukdomarnas patofysiologi.

Arvid Carlsson-fonden delade samtidigt ut ett mindre anslag om 400.000 Kr till Mia Ericson vid Göteborgs universitet för hennes studier av regleringen av den dopaminerga aktiviteten i hjärnans belöningssystem.

 


© Stiftelsen Arvid Carlsson Fonden