Gå till startsidan
Information om stiftelsen
Stiftelsens styrelse

 

 

Arvid Carlsson Fonden
SEB Institutioner & Stiftelser
405 04 Göteborg

BG 5300-3174
org.nr: 85 72 09-9854

Om Arvid Carlsson Fonden

Arvid Carlsson Fonden etablerades 2002 för att hedra Arvid Carlssons framstående forskargärning. Fonden är skattebefriad och står under Länsstyrelsens tillsyn.

Arvid Carlsson Fonden är en avkastningsstiftelse, vilket anger att det är avkastningen och inte kapitalet som skall och får tas i anspråk för ändamålet.

 

 

Arvid Carlsson tilldelades år 2000 Nobelpriset i medicin för sina upptäckter om dopamin och signalöverföringen mellan nervceller i hjärnan. Arvid Carlsson är professor emeritus i farmakologi. Hans långvariga och framgångsrika forskning har gjort det möjligt att kartlägga många av hjärnans funktioner,
samt utveckla läkemedel mot ett flertal sjukdomar såsom depression, schizofreni och Parkinsons sjukdom.

 

© Stiftelsen Arvid Carlsson Fonden