Gå till startsidan
Information om stiftelsen
Stiftelsens styrelse

 
Arvid Carlsson Fonden
SEB Institutioner & Stiftelser
405 04 Göteborg

BG 5300-3174
org.nr: 85 72 09-9854

Styrelse

Erik Haglund
ordförande

Widstrand Advokatbyrå

Arvid Carlsson
ständig ledamot

Nobelpristagare i medicin 2000, professor em.

Peter Kullberg
Portföljförvaltare SEB

Håkan Simonsen
Fundraising Director
Chalmers tekniska högskola / Chalmers University of Technology

Harriet Williams
Arbetsterapeut, sekreterare i Adlerberthska familjefonden.

Johan-Emil Bager
ST-läkare i internmedicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Filip Bergquist
Docent i experimentell neurologi, specialistläkare i neurologi
Neurologkliniken Sahlgrenska samt Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademien, Göteborg

Elisabeth Nordquist – Brandt
Överläkare i neurologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
.


Sekreterare

Cecilia Sundberg
Stiftelseansvarig SEB
.

Styrelsen sammanträder 3-4 gånger per år.
Styrelsen arbetar ideellt. Inga styrelsearvoden utgår.

© Stiftelsen Arvid Carlsson Fonden